Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

NNW

Ubezpieczenie NNW (auto), które kupujesz razem z polisą OC zapewnia wypłatę odszkodowania za utratę Twojego zdrowia, gdy korzystasz z pojazdu. Warto kupić NNW z wysoką sumą ubezpieczenia.
Jeśli jesteś sprawcą zdarzenia drogowego i w wypadku ucierpi Twoje zdrowie - tylko polisa NNW zapewni Ci wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie OC, Autocasco nie chroni Twojego zdrowia. Twoje OC pokryje jedynie straty osób trzecich (pasażerów, pieszych, poszkodowanych kierowców), Autocasco - pokryje tylko uszkodzenia Twojego pojazdu. Dopiero polisa NNW auto chroni Twoje życie i zdrowie.
Świadczenie z ubezpieczenia NNW (auto) obejmuje procentowo określoną utratę zdrowia. Wysokość wypłaty jest więc obliczana jako % od sumy ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa rekompensata za utratę zdrowia. Dodatkowo możesz uzyskać np. zwrot kosztów leczenia w szpitalu, rehabilitacji, zakupu leków i protez. Wysokość i rodzaj świadczenia z NNW zależy od ceny polisy.
Jeśli kupiłeś kilka polis NNW u różnych Ubezpieczycieli, w razie szkody otrzymasz świadczenie pieniężne od każdego TU. Wystarczy zgłosić tę samą szkodę z każdej polisy NNW oddzielnie. Możesz jednocześnie skorzystać z polisy NNW auto oraz polisy NNW zdrowie.
Jeśli jesteś poszkodowany w zdarzeniu drogowym przez innego kierowcę - otrzymasz odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Twoje drugie zabezpieczenie to świadczenie z NNW pojazdu, którym podróżowałeś. Otrzymasz świadczenie z dwóch źródeł.
Ubezpieczenie NNW chroni nasze zdrowie i życie przed skutkami zdarzeń losowych. Aby uzyskać świadczenie pieniężne z polisy, musimy przekazać do Ubezpieczyciela dokumentację medyczną. Zaświadczenia lekarskie, wyniki konsultacji, badań, wypisy ze szpitala, rachunki za lekarstwa, rehabilitację - każdy dokument jest ważny przy ocenie naszego zdrowia. Ubezpieczyciel zwoła także komisję lekarską, która oceni stopień utraty zdrowia.
Jeśli prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, działasz umyślnie lub uciekniesz z miejsca wypadku - Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia za utratę zdrowia z NNW auto.
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia NNW auto zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową NNW auto w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto.(art. 812 k.c.) (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)

Assistance

Sprawdź dokładnie, jakie limity pomocy ma Twoje ubezpieczenie Assistance. Limity mogą dotyczyć: km holowania pojazdu, dni dostępu do auta zastępczego i klasy pojazdu, liczby zgłoszeń pomocy w okresie polisy, dni i klasy hotelu itd. Im tańsze ubezpieczenie, tym niższe limity i mniej korzystna pomoc w nagłych przypadkach.
Ubezpieczenie Assistance może być bardzo pomocne w wielu sytuacjach na drodze. Często zapominamy, że kupiliśmy taką polisę i nie korzystamy z niej. Assistance zapewni nam holowanie zepsutego pojazdu, dowóz paliwa, drobną naprawę na miejscu awarii i wiele innych udogodnień.
Każde TU oferuje kilka wariantów ubezpieczenia Assistance. Różnice dotyczą rodzaju pomocy oraz zakresu udzielenia pomocy, na którą możemy liczyć. Im wyższy wariant, tym szersza pomoc i jej zakres – np. w razie awarii pojazdu - holowanie pojazdu do 800 km za granicą, 4 noclegi w hotelu 3*.
Rzadko można spotkać Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które oferuje zakup Assistance jako osobną polisę. Zwykle musimy wykupić ubezpieczenie OC lub Autocasco u danego Ubezpieczyciela, aby otrzymać ofertę ubezpieczenia Assistance.
Jeśli masz wykupine ubezpieczenie Assistance auto, Twoje zgłoszenie pomocy zawsze zostanie przyjęte i pomoc zostanie Ci udzielona, ale pamiętaj o wyłączeniach w Assistance. Jeśli spełniasz warunki wyłączeń zapisane w OWU, wszystkie koszty udzielonej pomocy będziesz musiał zwrócić.
Liczba zgłoszeń z ubezpieczenia Assistance w okresie ważności polisy jest zwykle limitowana. Możesz skorzystać z Assistance kilka razy w okresie trwania ochrony. Sprawdź OWU swojego Assistance i wariant, który wybrałeś przy zakupie polisy.
© 2014-2024 Open Brokers