Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

Assistance

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakup Assistance na czas wyjazdu - np. kilkanaście dni. W praktyce różnica w cenie między Assistance rocznym, a krótkoterminowym jest niewielka. Dlatego podejmując decyzję o zakupie Assistance w trakcie trwania polisy komunikacyjnej, rozważmy zakup polisy na 12 m-cy.
Podstawowy wariant ubezpieczenia Assistance auto ma ograniczony zakres ochrony. Jeśli często podróżujemy naszym pojazdem, także za granicę - sprawdźmy jaka pomoc nam przysługuje. Koszty holowania pojazdu po awarii za granicą mogą wynieść kilka tysięcy złotych, a składka za najwyższy wariant Assistance to 200-300zł rocznie.
Gdy nasz pojazd ulegnie awarii na drodze, możemy liczyć na próbę naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie lub transport. Jeśli awaria jest poważna, nasz pojazd trafi do warsztatu.Nie otrzymamy jednak zwrotu kosztów części do naprawy pojazdu.
Jeśli w trakcie jazdy zabraknie nam paliwa w pojeździe, możemy liczyć na dowóz paliwa w ramach pomocy Assistance. Za dostarczone paliwo będziemy musieli zapłacić, ale transport otrzymamy bezpłatnie w ramach ubezpieczenia. Jedynym ograniczeniem może być limit km odległości od domu - minimalny i maksymalny. Sprawdź, jakie warunki oferuje Twoje Assistance.
Często obawiamy się, że skorzystanie z pomocy Assistance powoduje utratę zniżek. Assistance nie wpływa na nasze zniżki za bezszkodową jazdę. Mimo iż mówi się o szkodzie z Assistance – nie tracimy zniżek , gdy zgłosimy ją do Ubezpieczyciela.
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia Assistance auto zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystapiła szkoda. Odstąpienie nie dotyczy ubezpieczeń podróżnych i podobnych, gdy są zawierane na krócej niż 30 dni. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową Assistance auto w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm ) nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia)

Dodatkowe

Jeśli kupujesz wysoki wariant Assistance, sprawdź jaką ochronę uzyskasz w przypadku uszkodzenia opony. Zakup ubezpieczenia opon jest korzystny, gdy nie posiadasz polisy Assistance.
Jeśli zgłosisz uszkodzenie opon ze swojej polisy, nie utracisz zniżek za bezszkodową jazdę.
Jeśli decydujesz się na zakup ubezpieczenia opon, sprawdź dokładnie, jaką pomoc możesz otrzymać. W ofercie Ubezpieczycieli znajdziesz zarówno wartościowe polisy, jak i mniej korzystne oferty.
Jeśli zgłosisz uszkodzenie szyb ze swojej polisy Auto Szyby, nie utracisz zniżek za bezszkodową jazdę.
Uszkodzenie szyb możemy zgłosić z polisy Autocasco. Minusem jest: utrata zniżek oraz ryzyko, że przy niskiej wartości uszkodzenia – Ubezpieczyciel powoła się na franszyzę integralną (zwykle 500zł) i nie wypłaci odszkodowania. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest ubezpieczenie szyb, które nie wpływa na zniżki i nie jest ograniczone minimalną wartością szkody.
Pamiętajmy, że w ramach ubezpieczenia szyb przy wymianie otrzymamy zamiennik szyby. Zamienniki mają atesty i są pełnowartościowe, jednak nie są to oryginalne szyby producenta pojazdu.
Podróże poza miastem wiążą się z ryzykiem uszkodzenia szyby czołowej. Odpryski z jezdni mogą spowodować poważne uszkodzenia. W takiej sytuacji pomoże nam ubezpieczenie szyb pojazdu.
Podobnie jak inne ubezpieczenia komunikacyjne, także ubezpieczenie szyb ma swoje wyłączenia. Są to okoliczności, które zwalniają Towarzystwo Ubezpieczeniowe z obowiązku wypłaty odszkodowania. Całą listę wyłączeń znajdziesz w OWU do polisy, sprawdź je przed zakupem ubezpieczenia.
© 2014-2024 Open Brokers