Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

Szkody AUTO

W OWU do polisy - Ogólne Warunki Ubezpieczenia(lub ustawie w przypadku OC pojazdu) są zapisane wszystkie warunki likwidacji szkody. Terminy zgłaszania szkód, zdarzenia objęte ochroną, sposób wyceny szkody. To ważne, by znać swoje obowiązki i nie stracić prawa do odszkodowania z ubezpieczenia. Jeśli nie wypełnimy obowiązków zapisanych w OWU - Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
W takiej sytuacji koniecznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 i przekaż szczegółową informację o zdarzeniu. Dyspozytor przekaże odpowiednim służbom sygnał do przyjazdu na miejsce zdarzenia.
W takiej sytuacji, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, musisz wezwać patrol Policji.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. Policja pomoże w ustaleniu winy za zdarzenie i spisze protokół. Jeśli ustalenie winy nadal będzie niemożliwe, sprawę rozpatrzy sąd.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. Policja pomoże w ustaleniu winy za zdarzenie i spisze protokół. Jeśli ustalenie winy nadal będzie niemożliwe, sprawę rozpatrzy sąd.
W takiej sytuacji dla własnego bezpieczeństwa wezwij patrol Policji. To ułatwi uzyskanie odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).
W takiej sytuacji, gdy doszło do popełnienia przestępstwa, musisz wezwać patrol Policji.
Do uzyskania świadczenia za utratę zdrowia, potrzebujesz dokumentacji lekarskiej. Pamiętaj, aby zgłosić się do szpitala lub lekarza i poinformować o zdarzeniu. Zaświadczenie lekarskie, skierowania i wyniki badań będą zawierały informację o zdarzeniu. Zatrzymaj także rachunki za lekarstwa, rehabilitację - wszystkie dokumenty przedstawisz w swoim Towarzystwie Ubezpieczeniowym (lub w TU sprawcy, gdy korzystasz z polisy OC sprawcy wypadku).
Możesz się upewnić, czy ubezpieczenie OC sprawcy zdarzenia drogowego jest aktualne. Pobierz aplikację "UFG baza" na smartfon lub skorzystaj ze strony www.ufg.pl. Wystarczy, że podasz nr rejestracyjny pojazdu sprawcy.
Pamiętaj, by każdą szkodę zgłaszać w terminie określonym w OWU, a najlepiej niezwłocznie. Zadbaj także o dokumentację szkody. Ubezpieczyciel musi mieć możliwość oceny rozmiarów szkody, zanim szkoda powiększy się na skutek różnych czynników. Na zgłoszenie kradzieży mamy zwykle tylko kilka dni. W przypadku utraty zdrowia, warto zgłosić szkodę z polisy NNW wcześniej, nawet gdy jesteśmy w trakcie leczenia. Wszystkie brakujące dokumenty możemy uzupełniać.
Kupując polisę Autocasco, zwróćmy uwagę na wariant naprawy pojazdu przy szkodzie. Mamy do wyboru – wariant kosztorysowy (sami rozliczamy się z TU, odbieramy odszkodowanie i naprawiamy pojazd) lub wariant warsztatowy (ASO – naprawą pojazdu i rozliczeniem zajmuje się profesjonalny warsztat samochodowy). Korzystna opcja to wariant warsztatowy (szczególnie dla pojazdów o wysokiej wartości).
W przypadku utraty zdrowia w nieszczęśliwym wypadku, warto zgłosić szkodę jak najwcześniej, nawet gdy jesteśmy w trakcie leczenia. Termin zgłoszenia jest zapisany w OWU do polisy. Wszystkie brakujące dokumenty możemy uzupełniać w Towarzystwie Ubezpieczeniowym aż do zakończenia leczenia. Kodeks Cywilny daje nam prawo zgłoszenia roszczeń do Ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od zdarzenia, jednak Ubezpieczyciel ma prawo zapisać w OWU szczególne warunki i zwykle takie zapisy znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
© 2014-2024 Open Brokers