Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

DOM

Kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie wymaga corocznego ubezpieczenia.  Dla banku najważniejsza jest główna wartość nieruchomości i ubezpieczenie jej od całkowitego zniszczenia. Dlatego polisy bankowe mogą mieć ograniczony zakres. Jesli ubezpieczamy się do kredytu, pamiętajmy o sobie. Wybierzmy ubezpieczenie wyposażenia naszej nieruchomości od pożaru, zalania, powodzi, kradzieży, przepięcia itd. Tylko wtedy otrzymamy odszkodowanie za szkody, które zdarzają się najczęściej.
Jeśli Twój dom lub mieszkanie znajduje się w znacznej odległości od rzek i potoków, zastanów się, czy ubezpieczenie od powodzi jest konieczne. Takie ubezpieczenie jest niezbędne dla nieruchomości położonych na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki lub potoku.
Przy zakupie ubezpieczenia domu wybieramy sposób wyceny naszej szkody. Możemy wybrać: wartość odtworzeniową lub rzeczywistą (czasem także rynkową). Wartość odtworzeniowa oznacza wypłatę pełnej kwoty odszkodowania, która wystarczy na zakup nowych przedmiotów i sprzętów tej samej jakości, co zniszczone.
Podziel swój majątek na elementy stałe i ruchome. Elementy stałe to np. mury, okna, drzwi, parkiety, grzejniki, piec grzewczy, kafle, ceramika łazienkowa, meble kuchenne. Elementy ruchome to wszystko, co można wynieść z naszego domu, np. meble, ubrania, sprzęt rtv i agd, sprzęt sportowy, biżuteria, żywność i inne. Do ubezpieczenia podajemy wartość, na jaką chcemy ubezpieczyć całą grupę elementów.
Pamiętaj, że dane komputerowe nie są objęte ochroną z polisy ubezpieczeniowej. Jak zabezpieczyć dane przed utratą w wyniku pożaru, powodzi lub kradzieży? Wykonaj kopie zapasową danych, najlepiej w chmurze – zyskasz pewność, że dane są chronione przed uszkodzeniem dysku.
Ubezpieczyciele często dzielą przepięcia na dwie grupy – uderzenie pioruna oraz przepięcia z innego powodu. Uderzenie pioruna jest zwykle ujęte w cenie polisy podstawowej. Ale za inne przepięcia często musimy dopłacić składkę.
Ubezpieczenie od powodzi jest niezbędne dla nieruchomości położonych na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki lub potoku. Pamiętajmy, że ochrona przed skutkami powodzi rozpoczyna się później niż data zawarcia polisy (nawet 30 dni).
Piec grzewczy oraz grzejniki to tzw. elementy stałe w ubezpieczeniu domu. Rzadko ubezpieczamy je od kradzieży, ponieważ trudno je zdemontować i wynieść. Jednak zdarzają się kradzieże pieców grzewczych z uwagi na ich wysoką wartość rynkową. Warto więc dopłacić za takie ubezpieczenie.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w codziennym życiu to niedrogie, a bardzo przydatne ubezpieczenie. OC chroni nas przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli przypadkowo zniszczymy mienie innej osoby, potrącimy przechodnia jadąc na rowerze, nasze dziecko wybije szybę w samochodzie sąsiada lub nasz pies zaatakuje przechodnia – polisa OC pokryje koszty odszkodowań dla pokrzywdzonych osób. Co ważne, polisa OC może działać w dowolnym miejscu w Polsce, a także za granicą.
Sprawdźmy w OWU lub warunkach oferty, jaki zakres ma polisa OC dołączona do ubezpieczenia domu. Może się okazać, że ochrona obowiązuje tylko w bezpośrednim otoczeniu naszego domu, a polisa ma ograniczoną sumę ubezpieczenia.
Często kupujemy ubezpieczenie Home Assistance, a nie korzystamy z jego zalet. Warto pamiętać, co zapewnia nam takie ubezpieczenie. Możemy wezwać lekarza, elektryka, hydraulika, uzyskać pomoc w naprawie usterki, poprosić o dostarczenie lekarstw.
Polisa OC ochroni nas, gdy uprawiając sport, narazimy na szkodę osobę trzecią. Sprawdźmy jednak w OWU do polisy, jakie sporty obejmuje ubezpieczenie. Ochrona zwykle dotyczy sportów uprawianych amatorsko – nie zawodowo: jazdę rowerem, jazdę na nartach. Wykluczone są natomiast sporty wysokie ryzyka – jak skoki spadochronowe, sporty motorowe i motorowodne.
Odszkodowania dla osób, którym wyrządzimy szkodę w codziennym życiu, mogą być naprawdę wysokie. Dlatego warto wybrać wyższą sumę gwarancyjną w OC. Szczególnie jeśli: mamy dzieci, psa, uprawiamy sporty.
Powódź jest zdarzeniem, które można przewidzieć. Dlatego TU nie zgadzają się na ubezpieczanie domów od ryzyka powodzi z dniem zawarcia polisy. Dzięki temu unikają sytuacji, gdy właściciel domu przypomina sobie o ubezpieczeniu w momencie ogłoszenia stanu alarmowego przez IMiGW. Pamiętajmy więc, aby dom zagrożony ryzykiem powodzi miał zawsze ważną polisę.
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania zawartej na odległość - w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
© 2014-2024 Open Brokers