Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

OC

W przypadku zderzenia na drodze z dzikiem, sarną, jeleniem nie możesz liczyć na naprawę pojazdu z Twojego ubezpieczenia OC. Potrącenie zwierzęcia musisz zgłosić służbom nadleśnictwa i zaczekać na ich przyjazd.
Ubezpieczenie OC sprawcy zdarzenia daje Ci szeroką ochronę, gdy jesteś poszkodowanym. OC pokryje wszystkie szkody w pojeździe oraz szkody osobowe (zdrowie i życie). Otrzymasz także zwrot poniesionych kosztów: auto zastępcze, holowanie, parkowanie uszkodzonego pojazdu, utracone korzyści i inne.
Niektóre TU oferują sprzedaż ubezpieczenia OC wraz z bezpłatnym dodatkiem. Np. holowanie pojazdu nawet gdy jesteś sprawcą zdarzenia, pojazd zastępczy na kilka dni. Warto zwrócić uwagę na te opcje, gdy kupujesz tylko polisę OC. Pamiętaj jednak, że istotne są tylko te gratisy, które otrzymasz, gdy jesteś sprawcą zdarzenia.
Gdy sprawca szkody nie miał ważnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci Ci odszkodowanie za szkody osobowe i szkody pojazdu. Jeśli jednak masz ubezpieczenie Autocasco, naprawę pojazdu pokryje Twoja polisa Autocasco. Od UFG otrzymasz odszkodowanie tylko za uszczerbek na zdrowiu. UFG wyrówna Twoje utracone zniżki z Autocasco przy następnej polisie. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.
Sprawca zdarzenia nie musi działać umyślnie, by być winnym zdarzenia. Jeśli w Twoim samochodzie pęknie opona i uderzysz w inny pojazd, zostaniesz uznany za sprawcę zdarzenia. Odszkodowania zostaną wypłacone z Twojej polisy OC.
Ubezpieczenie OC pojazdu zapewnia kierowcom szeroką ochronę. OC zapewni wypłatę odszkodowania: gdy kierowca ponosi bezpośrednią winę za zdarzenie – np. przekroczenie prędkości, zły stan techniczny pojazdu. A także gdy do wypadku doszło przypadkowo – np. pękła opona w pojeździe lub na jezdnię wybiegł pies.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili zgłoszenia szkody. W tym czasie Ubezpieczyciel zbiera wszystkie informacje o szkodzie i oblicza wysokość odszkodowania. W wyjątkowych sytuacjach, termin wypłaty może być dłuższy, by wyjaśnić nietypowe okoliczności zdarzenia. Jednak max 90 dni.
Sprzedawca pojazdu ma obowiązek przekazać nam ważną polisę OC. Tylko my jako kupujący możemy ją wypowiedzieć. Może się zdarzyć, że razem z umową sprzedaży otrzymamy do podpisu wypowiedzenie OC wypełnione naszymi danymi. Jeśli podpiszemy takie wypowiedzenie, stracimy polisę OC.Wówczas nieświadomie ryzykujemy brakiem ochrony pojazdu. 
Sprzedając pojazd, przekazujesz swoje ubezpieczenie OC nowemu właścicielowi. Masz obowiązek poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży  w terminie 14 dni. Tym samym odpowiedzialność z Ubezpieczenia OC przejdzie na nowego Właściciela. Jeśli tego nie zrobisz, Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie żądać od Ciebie zapłaty kolejnych rat, a polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Pamiętaj, że jako Sprzedający nie możesz wypowiedzieć polisy OC. pobierz oświadczenie o sprzedaży pojazdu
Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ma świadków oraz okoliczności nie wskazują na udział w zdarzeniu innego pojazdu, nie możesz liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Odszkodowania nie wypłaci także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To wyjątkowo niekorzystna sytuacja dla poszkodowanego kierowcy, jednak zdarza się dość często. Jedynym rozwiązaniem jest własna polisa Autocasco, wysoka suma ubezpieczenia w NNW i dobrze dobrane ubezpieczenie na życie. Jeśli okoliczności zdarzenia wskazują na udział innego pojazdu, UFG wypłaci odszkodowanie za szkody osobowe, a za szkody majątkowe tylko w sytuacji, gdy zdarzeniu towarzyszył rozstrój zdrowia powyżej 14 dni.
W niektórych przypadkach przysługuje nam zwrot niewykorzystanej składki z polis komunikacyjnych. Wysokość składki jest obliczana proporcjonalnie za każdy dzień, który pozostał do końca polisy. Ubezpieczyciele mają 14 dni na zwrot składki, licząc od dnia zakończenia ochrony (data rezygnacji z ubezpieczenia, data wyrejestrowania pojazdu).
Jeśli ukryjesz lub zapomnisz o istotnych informacjach przy zakupie polisy OC, możesz nie otrzymać odszkodowania. Szczególnie ważny jest sposób użytkowania pojazdu - jeśli pojazd będzie brał udział w jazdach wyścigowych, nauce jazdy, będzie prowadzony przez niedoświadczonego, młodego kierowcę.
Pamiętaj, aby zawsze mieć aktualne ubezpieczenie OC dla swojego pojazdu. Za każdy dzień braku ochrony z OC zapłacisz karę finansową. Przed brakiem ciągłości ubezpieczenia chroni nas  automatyzm - czyli przedłużenie automatyczne ważności polisy na kolejny rok. Są jednak wyjątki, gdy automatyzm nie działa: gdy kupisz pojazd używany z polisą OC, gdy nie opłacisz raty składki za OC.
Jeśli nie zdążysz wypowiedzieć ubezpieczenia OC dla pojazdu w ustawowym terminie, polisa przedłuży się na kolejny rok. Możesz jednak wypowiedzieć automatycznie wznowione ubezpieczenie OC, jeśli wykupisz drugie OC w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Zapłacisz składkę proporcjonalnie za okres, w którym wznowiona polisa była ważna. Pobierz wzór wypowiedzenia automatycznego OC.
Odszkodowanie za zniszczony pojazd na dziurawej jezdni uzyskasz od zarządcy drogi. Będzie to jedyna możliwość zwrotu kosztów, jeśli nie masz własnej polisy Autocasco. Pamiętaj aby na miejsce zdarzenia wezwać Policję i spisać notatkę, która będzie dowodem w sprawie. Zrób także zdjęcia. Jeśli uszkodzenie zauważysz po zdarzeniu, będzie za późno na dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi.
© 2014-2024 Open Brokers