Ubezpieczenia bez tajemnic - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wszystkie wskazówki ubezpieczeniowe

Tu znajdziesz zbiór wskazówek ubezpieczeniowych Open Brokers, które pozwolą Ci łatwiej i lepiej korzystać z ubezpieczeń. Z wiedzy o ubezpieczeniach wybieramy to, co najważniejsze i układamy w zestaw krótkich wskazówek. Sprawdzamy OWU, przepisy i decyzje urzędów, by ubezpieczenia nie miały przed Tobą tajemnic.

OC

Ubezpieczenie OC używanego pojazdu przejmujesz na siebie, ale możesz z niego zrezygnować. Jeśli chcesz korzystać z polisy, sprawdź: czy polisa jest opłacona w całości, czy w polisie jest ubezpieczenie NNW, czy składka nie wzrośnie przy rekalkulacji. Ubezpieczyciel będzie żądał od Ciebie zapłaty kolejnych rat za OC i może niekorzystnie podnieść składkę za polisę.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC oznacza, że Ubezpieczyciele nie mogą ograniczać Twoich praw z ubezpieczenia OC.

Twoją gwarancją jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeśli Ubezpieczyciel chce wyróżnić się wśród innych ofert - może to zrobić dając Ci lepsze warunki ubezpieczenia, niż inne Towarzystwa Ubezpieczeniowe - nigdy gorsze, niż mówi ustawa.

Jak tego uniknąć?

Przy zakupie ubezpieczenia OC kieruj się także renomą Ubezpieczyciela. Wybierz takie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które nie ma problemów z wypłatą odszkodowań i cieszy się dobrą opinią. Poszkodowany będzie zadowolony, ponieważ Ubezpieczyciel szybko i sprawnie wypłaci mu odszkodowanie z Twojej polisy OC.

Nie ma znaczenia, że kupujesz nową polisę w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym - musisz powiadomić poprzednie TU o wypowiedzeniu umowy OC. Ubezpieczenie OC pojazdu przedłuża się automatycznie na kolejny rok, jeśli nie złożysz wypowiedzenia przed końcem ochrony. Wyjątkiem jest ubezpieczenie OC, kupione razem z używanym pojazdem - takiej polisy nie musisz wypowiadać.

Pamiętaj, że Ubezpieczyciel akceptuje tylko pisemną formę wypowiedzenia polisy OC. Możesz przesłać wypowiedzenie pocztą, mailem lub złożyć u Agenta, który prowadzi sprzedaż ubezpieczeń Twojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie OC pojazdu kupione wraz z używanym pojazdem możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie przed końcem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC sprzedanego pojazdu jest ważne dla nowego właściciela pojazdu aż do daty wygaśnięcia polisy. Tylko nowy właściciel pojazdu (kupujący) może wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w dowolnym TU.

Jeśli prowadzisz samochód pod wpływem alkoholu (w stanie nietrzeźwości) i dojdzie do wypadku z winy innego kierowcy - Ubezpieczyciel oceni wpływ Twojej nietrzeźwości na zdarzenie i obniży Twoje odszkodowanie. Co więcej - nie otrzymasz odszkodowania z żadnej polisy, którą sam wykupiłeś (Autocasco i NNW), ponieważ byłeś nietrzeźwy.

Jeśli w wypadku drogowym z winy sprawcy, poniesie śmierć osoba bliska, Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia lub Sąd może przyznać zadośćuczynienie za cierpienie i doznane krzywdy. Sąd może przyznać także odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej osób bliskich. (Art. 446 k.c.)

Z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku możemy otrzymać zadośćuczynienie za cierpienia i krzywdę, których doznaliśmy w wyniku wypadku z winy sprawcy.
Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia drogowego ma obowiązek pokryć wszystkie koszty niezbędne do likwidacji szkody. Jeśli w wypadku ucierpiało zdrowie poszkodowanego, wszelkie badania wykonuje się na koszt TU. Ubezpieczyciel zwraca także koszt dojazdu do lekarskiej komisji orzekającej.

Uchwała Sądu Najwyższego z 2012 r. nakłada na Ubezpieczycieli obowiązek wypłaty odszkodowania z tytułu OC pojazdów na podstawie kosztów nowych części i materiałów. Pod warunkiem, że nie prowadzi to do podniesienia wartości pojazdu.

Zapłacisz nawet 5200 zł kary, jeśli Twój pojazd osobowy nie miał ubezpieczenia OC dłużej niż 14 dni. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz sprawniej odnajduje nieuczciwych posiadaczy pojazdów i nakłada na nich wysokie kary pieniężne. Więcej informacji na stronie www.ufg.pl.

Polisa OC jest niezbędna, ale to wciąż za mało, by otrzymać odszkodowanie za własne szkody, które powstaną z Twojej winy. Polisa OC, którą kupiłeś, nie chroni Twojego pojazdu, Twojego zdrowia i życia. Ochronę zapewni Ci tylko ubezpieczenie Autocasco, ubezpieczenie NNW oraz inne ubezpieczenia dodatkowe.

Nawet jeśli nie korzystasz ze swojego pojazdu, ale jest to pojazd zarejestrowany - ubezpieczenie OC jest obowiązkowe.

© 2014-2024 Open Brokers