Ubezpieczenie domu - sprawdź wskazówki Open Brokers

Wskazówki DOM

Wskazówki DOM to zbiór krótkich i wyjątkowych informacji o ubezpieczeniu domu i mieszkania. Wskazówki Open Brokers to tajemnice ubezpieczeń, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.
Warto je poznać, by lepiej korzystać z polisy.

Jeśli Twój dom lub mieszkanie znajduje się w znacznej odległości od rzek i potoków, zastanów się, czy ubezpieczenie od powodzi jest konieczne. Takie ubezpieczenie jest niezbędne dla nieruchomości położonych na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki lub potoku.
Pamiętaj, że dane komputerowe nie są objęte ochroną z polisy ubezpieczeniowej. Jak zabezpieczyć dane przed utratą w wyniku pożaru, powodzi lub kradzieży? Wykonaj kopie zapasową danych, najlepiej w chmurze – zyskasz pewność, że dane są chronione przed uszkodzeniem dysku.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w codziennym życiu to niedrogie, a bardzo przydatne ubezpieczenie. OC chroni nas przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jeśli przypadkowo zniszczymy mienie innej osoby, potrącimy przechodnia jadąc na rowerze, nasze dziecko wybije szybę w samochodzie sąsiada lub nasz pies zaatakuje przechodnia – polisa OC pokryje koszty odszkodowań dla pokrzywdzonych osób. Co ważne, polisa OC może działać w dowolnym miejscu w Polsce, a także za granicą.
Sprawdźmy w OWU lub warunkach oferty, jaki zakres ma polisa OC dołączona do ubezpieczenia domu. Może się okazać, że ochrona obowiązuje tylko w bezpośrednim otoczeniu naszego domu, a polisa ma ograniczoną sumę ubezpieczenia.
Polisa OC ochroni nas, gdy uprawiając sport, narazimy na szkodę osobę trzecią. Sprawdźmy jednak w OWU do polisy, jakie sporty obejmuje ubezpieczenie. Ochrona zwykle dotyczy sportów uprawianych amatorsko – nie zawodowo: jazdę rowerem, jazdę na nartach. Wykluczone są natomiast sporty wysokie ryzyka – jak skoki spadochronowe, sporty motorowe i motorowodne.
Kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie wymaga corocznego ubezpieczenia.  Dla banku najważniejsza jest główna wartość nieruchomości i ubezpieczenie jej od całkowitego zniszczenia. Dlatego polisy bankowe mogą mieć ograniczony zakres. Jesli ubezpieczamy się do kredytu, pamiętajmy o sobie. Wybierzmy ubezpieczenie wyposażenia naszej nieruchomości od pożaru, zalania, powodzi, kradzieży, przepięcia itd. Tylko wtedy otrzymamy odszkodowanie za szkody, które zdarzają się najczęściej.
Powódź jest zdarzeniem, które można przewidzieć. Dlatego TU nie zgadzają się na ubezpieczanie domów od ryzyka powodzi z dniem zawarcia polisy. Dzięki temu unikają sytuacji, gdy właściciel domu przypomina sobie o ubezpieczeniu w momencie ogłoszenia stanu alarmowego przez IMiGW. Pamiętajmy więc, aby dom zagrożony ryzykiem powodzi miał zawsze ważną polisę.
Odszkodowania dla osób, którym wyrządzimy szkodę w codziennym życiu, mogą być naprawdę wysokie. Dlatego warto wybrać wyższą sumę gwarancyjną w OC. Szczególnie jeśli: mamy dzieci, psa, uprawiamy sporty.
Często kupujemy ubezpieczenie Home Assistance, a nie korzystamy z jego zalet. Warto pamiętać, co zapewnia nam takie ubezpieczenie. Możemy wezwać lekarza, elektryka, hydraulika, uzyskać pomoc w naprawie usterki, poprosić o dostarczenie lekarstw.
Piec grzewczy oraz grzejniki to tzw. elementy stałe w ubezpieczeniu domu. Rzadko ubezpieczamy je od kradzieży, ponieważ trudno je zdemontować i wynieść. Jednak zdarzają się kradzieże pieców grzewczych z uwagi na ich wysoką wartość rynkową. Warto więc dopłacić za takie ubezpieczenie.
Ubezpieczenie od powodzi jest niezbędne dla nieruchomości położonych na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią lub w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki lub potoku. Pamiętajmy, że ochrona przed skutkami powodzi rozpoczyna się później niż data zawarcia polisy (nawet 30 dni).
Ubezpieczyciele często dzielą przepięcia na dwie grupy – uderzenie pioruna oraz przepięcia z innego powodu. Uderzenie pioruna jest zwykle ujęte w cenie polisy podstawowej. Ale za inne przepięcia często musimy dopłacić składkę.
Podziel swój majątek na elementy stałe i ruchome. Elementy stałe to np. mury, okna, drzwi, parkiety, grzejniki, piec grzewczy, kafle, ceramika łazienkowa, meble kuchenne. Elementy ruchome to wszystko, co można wynieść z naszego domu, np. meble, ubrania, sprzęt rtv i agd, sprzęt sportowy, biżuteria, żywność i inne. Do ubezpieczenia podajemy wartość, na jaką chcemy ubezpieczyć całą grupę elementów.
Przy zakupie ubezpieczenia domu wybieramy sposób wyceny naszej szkody. Możemy wybrać: wartość odtworzeniową lub rzeczywistą (czasem także rynkową). Wartość odtworzeniowa oznacza wypłatę pełnej kwoty odszkodowania, która wystarczy na zakup nowych przedmiotów i sprzętów tej samej jakości, co zniszczone.
Jeśli kupiłeś polisę ubezpieczeniową domu lub mieszkania w placówce (Agent, oddział TU) i okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 6 miesięcy, możesz zrezygnować z polisy w terminie 30 dni (dla firm jest to okres 7 dni). Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. (art. 812 k.c.) Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni (7 dni dla firm) nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania zawartej na odległość - w terminie 30 dni od dnia zakupu polisy. Zapłacisz składkę za wykorzystany okres ubezpieczenia. Pozostałą część składki TU ma obowiązek zwrócić na Twoje konto. Odstąpienie jest możliwe, gdy w okresie 30 dni nie wystąpiła szkoda. (pobierz wzór odstąpienia od ubezpieczenia)
© 2014-2024 Open Brokers