Praktyczny słownik ubezpieczeń Open Brokers

Słownik

W słowniku Open Brokers znajdziesz wyjaśnienia ważnych pojęć ubezpieczeniowych. Opisujemy te hasła, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie.

Agent, który prowadzi sprzedaż ubezpieczeń tylko 1 TU.
Bardzo korzystny rodzaj ubezpieczenia Autocasco, w tłumaczeniu oznacza - KAŻDE RYZYKO. Wybór Autocasco w opcji All Risk zapewnia ochronę od wszystkich zdarzeń (poza standardową listą wyłączeń odpowiedzialności). W zwykłym ubezpieczeniu Autocasco, Ubezpieczyciel podaje listę szkód, za które wypłaci odszkodowanie - to lista zamknięta. W przypadku opcji All Risk nie ma zamkniętej listy, a więc TU wypłaci odszkodowanie za każde (nawet nietypowe) uszkodzenie pojazdu.
Stopień zużycia części pojazdu, który ma znaczenie przy określaniu wysokości odszkodowania; zwykle jest to współczynnik określony w % i opisany w tabeli w OWU; amortyzacja jest niekorzystna, dlatego warto z niej zrezygnować za dopłatą składki - należy wykupić zniesienie amortyzacji.
Ubezpieczenie dobrowolne obejmujące świadczenie pomocy w związku z korzystaniem z pojazdu - holowanie po awarii, dowóz paliwa, drobna naprawa, zakwaterowanie, samochód zastępczy itp. - przy zakupie Assistance warto zwrócić uwagę na zakres świadczonej pomocy, np. liczba km holowania pojazdu, max czas zakwaterowania, obszar działania ubezpieczenia, max liczba zgłoszeń.
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Auto Assistance
Ubezpieczenie obejmujące świadczenie pomocy w szkodach domowych - jak naprawa sprzętu, naprawa instalacji, pomoc lekarska, opieka nad dziećmi, wizyta specjalisty (elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz itp.). Zwane także Home Assistance.
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Home Assistance
Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od szkód rzeczowych - w tym ubezpieczeniu właściciel otrzymuje odszkodowanie bez względu na winę za zdarzenie (poza wyłączeniami opisanymi w OWU do polisy). W zależności od wariantu zwykle obejmuje: uszkodzenia pojazdu w wypadku, uszkodzenia związane z działaniem natury, wandalizm, kradzież itp.
Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Autocasco
Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC pojazdu na kolejne 12 miesięcy. Automatyzm działa, gdy nie wypowiemy polisy OC w ustalonym terminie (najpóźniej 1 dzień przed datą końca ubezpieczenia). Od zasady automatyzmu są 2 wyjątki. Polisa nie przedłuży się na kolejny rok:
gdy nie opłacimy całej składki za naszą aktualną polisę
gdy ubezpieczenie OC przejęliśmy razem z zakupionym używanym pojazdem.
Badanie pojazdu w certyfikowanej stacji diagnostycznej, które dopuszcza pojazd do ruchu. Podczas badania sprawdzane są istotne parametry pojazdu - oświetlenie, hamulce, zbieżność opon. W dowodzie rejestracyjnym diagnosta zapisuje datę kolejnego badania.
BLS zapewnia kierowcy z polisą OC likwidację szkody w TU, w którym wykupił polisę OC. Zwykle poszkodowany w wypadku kierowca likwiduje swoją szkodę z polisy OC sprawcy i jest zależny od wybranego przez sprawcę TU. W przypadku BLS cały proces likwidacji szkody kierowcy oraz wypłatę odszkodowania przeprowadza własne TU poszkodowanego, a następnie zwraca się do TU sprawcy o zwrot odszkodowania. BLS nie może być stosowana w wypadkach, w których ucierpiało zdrowie i życie osób.
Czyli zwyżki i zniżki za bezszkodową jazdę - TU doceniają klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i nie trzeba wypłacać im wysokich odszkodowań - nagrodą dla nich jest zniżka. Z kolei kierowcy, którzy mają wypadki (zgłoszone w TU) płacą za polisę więcej - czyli otrzymują zwyżki.
Każdy kolejny rok bez wypadku, to 10% zniżki, każdy rok z wypadkiem to 10% zwyżki. W niektórych TU zniżki zbieramy szybciej - po 3 latach możemy mieć nawet 60% zniżki, możemy także przejąć zniżki współwłaściciela naszego pojazdu.
Przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej na inny podmiot - zwykle chodzi o bank lub firmę leasingową - odszkodowanie w razie zdarzenia otrzymuje cesjonariusz.
Na rynku możemy kupić wiele rodzajów drzwi antywłamaniowych. Często są to jedynie drzwi o wzmocnionej odporności na włamanie, a jednak myślimy, że są to drzwi antywłamaniowe. Rodzaj drzwi zewnętrznych w naszym domu i mieszkaniu to informacja istotna przy zawieraniu umowy ubezpieczenia od kradzieży i włamania. Ubezpieczyciel bierze ją pod uwagę przy kalkulacji składki, a szczególnie przy wypłacie odszkodowania. Każde TU może ustalić własne wymagania co do atestu drzwi. Jeśli podamy informację nieprawdziwą, niezgodną z zapisami TU, przy likwidacji szkody Ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania.
Minimalna wartość szkody, którą pokrywa ubezpieczenie - zwykle wynosi 500 zł.
Koszty likwidacji drobnej szkody, które ponosi TU, często przekraczają wartość samej szkody, dlatego TU wprowadzają ten zapis do OWU. Bardzo rzadko jest możliwa rezygnacja z franszyzy integralnej.
Inaczej udział własny, czyli kwota, o którą TU pomniejszy/zredukuje wypłatę naszego odszkodowania. Franszyza redukcyjna może być opisana w polisie i OWU jako stała kwota w PLN lub % odszkodowania. Franszyza redukcyjna wpływa na obniżenie składki, ale jest niekorzystna przy szkodzie, dlatego warto z niej zrezygnować za dopłatą składki - zniesienie franszyzy redukcyjnej.
Proces obliczania ceny ubezpieczenia, który opiera się na taryfie ubezpieczeniowej i innych kryteriach.
© 2014-2024 Open Brokers