Franczyza

Zbuduj z nami swój start-up w świecie
finansów, nieruchomości oraz ubezpieczeń!

Dlaczego franczyza z Open Brokers

Gotowa placówka
z wykończeniem pod klucz

Atrakcyjnie niska
opłata
franczyzowa

Silne marki i ugruntowana
pozycja na rynku w Polsce

Wsparcie szkoleniowe
i marketingowe

Nowoczesne aplikacje
oraz narzędzia sprzedażowe

Wsparcie merytoryczne
i sprzedażowe na każdym
etapie współpracy

Gotowe know-how
biznesu

Atrakcyjne warunki
wynagrodzenia

Wsparcie prawne

Jasne i przejrzyste
warunki umowy

Produkty w ramach sieci franczyzowej

Szeroka oferta ubezpieczeń
w ramach Open Brokers

oferta 23 Towarzystw Ubezpieczeniowych
produkty majątkowe: auto, dom, podróż, firma
produkty życiowe

Oferty 19 banków
w jednym miejscu

kredyty i pożyczki hipoteczne
kredyty gotówkowe
kredyty i produkty dla firm

Szeroki wachlarz usług pod kupno,
sprzedaż lub najem
nieruchomości

ponad 700 inwestycji nieruchomościowych w ofercie
35 000 ofert w 20 największych portalach
współpraca z 500 deweloperami

Idealny model biznesowy

Model sieci franczyzowej w Open Finance, Home Broker i Open Brokers jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju firmy. Plany na najbliższe lata zakładają dynamiczny rozwój placówek franczyzowych w ramach skrupulatnie opracowanej strategii mającej na celu m.in. dbanie o atrakcyjność przedsięwzięcia dla obu stron umowy..

Wsparcie tak potężnych i znaczących graczy na rynku, którzy zbudowali w Polsce kategorię pośrednictwa finansowego, nieruchomościowego i ubezpieczeniowego przełoży się w znaczący sposób na tempo rozwoju Twojego biznesu i pozwoli Ci zminimalizować wszelkie ryzyko związane ze start-upem Twojej działalności.

Dostęp do produktów/usług, szkoleń i narzędzi wspierających sprzedaż może być uzależniony od zawarcia z Open Finance S.A. lub Open Brokers S.A. dodatkowych umów, według wzoru przedstawionego przez ww. podmioty. Oferowanie i sprzedaż produktów w charakterze podmiotu wykonującego pośrednictwo finansowe, w obrocie nieruchomościami lub ubezpieczeniowe wymaga zawarcia z Open Finance S.A. lub Home Broker S.A. lub Open Brokers S.A. dodatkowych umów, według wzoru przedstawionego przez ww. podmioty.

© 2014-2024 Open Brokers