ABC ubezpieczenia na życie - jak chronić życie i zdrowie

Zacznij tu ABC ŻYCIE

Zanim wybierzesz ubezpieczenie, poznaj główne zasady ubezpieczania zdrowia i życia. Sprawdź, jaką ochronę warto wybrać i na co zwrócić uwagę, by najlepiej chronić siebie i swoich bliskich. 
 

 

Ubezpieczenia na życie chronią to, co najważniejsze dla nas i naszych bliskich - zdrowie i życie.
Polisy ochronne dają nam finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci lub utraty zdrowia.
Dzięki ubezpieczeniu na życie i zdrowie, możemy być spokojni o przyszłość bliskich nam osób.
Chronimy także siebie na wypadek utraty zdrowia dzięki ubezpieczeniom zdrowotnym.
Ubezpieczenia na życie możemy wykupić także dla naszych dzieci.
W zamian za wpłaconą składkę (regularnie lub jednorazowo) otrzymujemy od Ubezpieczyciela ochronę naszego życia i zdrowia.

 

Jakie ubezpieczenia możemy wybrać dla ochrony naszego zdrowia i życia.

 

Podstawowe ubezpieczenie na życie - chroni naszych bliskich na wypadek naszej śmierci - zapewnia naszym bliskim wypłatę świadczenia pieniężnego.

Ubezpieczenia dodatkowe - uzupełniają ubezpieczenie na życie i chronią nas przed skutkami poważnych chorób - zapewniają wypłatę świadczenia.

Ubezpieczenia na życie + oszczędności  - chronią naszych bliskich na wypadek naszej śmierci poprzez wypłatę świadczenia oraz zapewniają nam wypłatę pieniędzy, gdy bezpiecznie przeżyjemy okres polisy.

Ubezpieczenia zdrowotne  - chronią nas od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapewniają opiekę medyczną.

 

Ubezpieczeniowy skrót

Podstawowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Ubezpieczenia dodatkowe

Poważne zachorowanie

Wypłata sumy ubezpieczenia za poważne zachorowanie - zawał, nowotwór, udar, śpiączka i inne

Choroby nowotworowe

Wypłata nawet 150% sumy ubezpieczenia w przypadku diagnozy nowotworu, konieczności leczenia i rehabilitacji.

Leczenie szpitalne

Świadczenie za pobyt w szpitalu.

Inwalidztwo

Wypłata sumy ubezpieczenia za trwałe inwalidztwo.

Ubezpieczenie grupowe

 

Kompleksowe ubezpieczenie życia, zdrowia, rodziny - dla pracowników firm.

Życie i oszczędności

Polisa ze zwrotem

Ochrona życia oraz zwrot wpłaconych składek na koniec okresu polisy.

Polisa z funduszem kapitałowym

Ochrona życia oraz inwestycja wpłaconych środków własnych.

Polisa na dożycie

Wypłata "premii" za dożycie do końca polisy lub określonego wieku.

Polisolokata

Ochrona życia oraz bezpieczna lokata wpłaconych środków własnych.

Polisa posagowa

Ochrona życia + inwestycja środków na przyszłość dzieci.

Ubezpieczenia zdrowotne

NNW zdrowie

Świadczenie za utratę zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć, zwrot kosztów leczenia i inne.

Pakiety medyczne

Bieżąca opieka medyczna i dostęp do prywatnej służby zdrowia.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie.

 

  • Nazwy polis ubezpieczeniowych - każde TU ustala dowolnie nazwy programów ubezpieczeniowych w polisach ochrony życia. Polisy mogą mieć dowolny zakres ochrony i różne nazwy, dlatego trudno je porównać między sobą. Ubezpieczenie na życie często jest łączone z polisami dodatkowymi, z których nie można zrezygnować. Wybierając polisę na życie warto skorzystać ze wsparcia Doradcy Open Brokers.
  • Suma ubezpieczenia - to najważniejszy element polisy ochronnej na życie i zdrowie. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe świadczenie na wypadek losowego zdarzenia.
  • Okres ubezpieczenia - polisy na życie zawieramy na długi okres, minimum 5 lat.
  • Wariant ochrony - szczególnie ważny w polisach dodatkowych, które chronią nasze zdrowie razem z ubezpieczeniem na życie.
  • Wybór ubezpieczenia to ważny moment. Wymaga uwagi i czasu, dlatego nie podejmujmy decyzji w pośpiechu.
  • Ubezpieczenia na życie mają charakter długoterminowy, zawieramy je na wiele lat. Dlatego warto dokładnie sprawdzać warunki polisy.
  • Zawsze warto skorzystać z pomocy Doradcy Ubezpieczeniowego Open Brokers - to nic nie kosztuje, a może przynieść wiele korzyści. Z doradcą mamy szansę uzyskać lepszą ochronę naszego zdrowia i życia.
  • Pamiętajmy o przeczytaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia - OWU. 
© 2014-2024 Open Brokers